​Takumi OHGAMI

​Ayaki OKADA

​Shunpei HIKARI

​Akira OHTSU

​Minaho MURAKAMI

​Norika NAGAOKA

​Shota UNNORI

​Ryuichi YOSHITSUGI

Chihiro KAWASAKI

Ryo MINODA

Taito ABE

​Natsuki OHNAGA

​Ayane URA

Kanako DAIMARU

Erina NODA

Shnya IJICHI

Taketo NAGAMINE

Ouga MASTUZAKI

Sora OTSUBO

Ryo MURAKAMI

​Koki SHINTOYO

​Ryo YOKOMICHI

​Fumito TOKUSHIGE

​Tomoki Shiroo

​Taiga HIRAYAMA

Natsuki ONISHI

Mayumi KIGURE

Seina NAGAYOSHI

Masato MIZOSHIRI

​Takeru WATANABE

​Astuya HIROMORI

​Jyui YOSHIFUJI

Ami ARIKURA

Aoi TSURUTA

Yuki TOKUNAGA

Keisuke IMAMURA

Koki OKUBO

  • Twitter - Black Circle
© 2006 Kyushu Kyoritsu University Track and Field Club